Balo 5.11 Rush Moab 6 – FDE

650,000

Balo 5.11 Rush Moab 6 FDE
Có sẵn tại www.511Store.Vnwww.ArmyBox.Vn

Mô tả

Hàng sản xuất tại Việt Nam
Web hãng: http://www.511tactical.com/rush-moab-6.html