Balo 5.11 Tactical Rush 24 – Black ver 2.0

950,000

Balo 5.11 Tactical Rush 24 ver 2.0
Có sẵn tại www.511Store.Vnwww.ArmyBox.Vn

Mô tả

Hàng sản xuất tại Việt Nam
Web hãng: https://www.511tactical.com/rush24-2-0-backpack.html