Balo 5.11 Rush 24 – Multicam ver 2.0

950,000

Balo 5.11 Rush 24 – Multicam ver 2.0

Có sẵn tại www.511Store.Vnwww.ArmyBox.Vn

Mô tả

Hàng sản xuất tại Việt Nam
Web hãng: http://www.511tactical.com/rush-24-backpack.html